Sắp xếp năm bạn học sinh Hoa, An, Bắc, Long, Hải vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách xếp sao cho bạn Bắc luôn ngồi chính giữa là:

A.

24

B.

16

C.

60

D.

120

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Bạn Bắc ngồi chính giữa có 1 cách xếp. 4 bạn Hoa, An, Long, Hải xếp vào 4 vị trí còn lại có 4! cách xếp vậy số cách xếp cần tìm là: 4! = 24

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.