Sau Chiến tranh lạnh, các nước Tây Âu đã điều chỉnh chính sách đối ngoại như thế nào?

A.

         Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B.

         Thực hiện chính sách “Định hướng Đại Tây Dương”.

C.

         Trở thành đối trọng của Mĩ.

D.

         Mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 50 Cách giải: Trong thập kỉ cuối cùng của thế kỉ XX, tình hình Tây Âu về cơ bản là ổn định. Các nước Tây Âu đều chú trọng mở rộng quan hệ với các nước tư bản phát triển khác mà còn với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh, các nước thuộc Đông Âu và SNG. Đáp án đúng là D!               

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...