Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Âu phải đối mặt với khó khăn và thách thức nào lâu dài nhất?

A.

Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai.

B.

Cơ sở vật chất - kĩ thuật lạc hậu so với các nước Tây Âu.

C.

Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.

D.

Tàn dư lạc hậu của chế độ cũ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.