Sau chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản

A.

Bị quân đội Mỹ chiếm đóng.

B.

Có bước phát triển thần kỳ.

C.

Vẫn tồn tại chế độ phong kiến.

D.

Bị quân đội các nước phương Tây chiếm đóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Bị quân đội Mỹ chiếm đóng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.