Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô đã nhanh chóng chuyển sang

A.

thế phòng thủ, ra sức lôi kéo các nước đồng minh về phía mình.

B.

thế liên minh, hợp tác phân chia thế giới.

C.

thế đối đầu, đẩy mạnh chiến tranh mở rộng lãnh thổ.

D.

thế đối đầu và đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk 12 trang 58 Cách giải: Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh.  Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.