Sau khi Hiệp định Pari ký kết tình hình ở miền Nam như thế nào?

A.

Mĩ đã cút nhưng ngụy chưa nhào

B.

Cả Mĩ Ngụy đều bị thất bại 

C.

Ta đã dành thắng lợi ở Tây Nguyên 

D.

Ta kết thúc thắng lợi về quân sự và ngoại giao 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mĩ đã cút nhưng ngụy chưa nhào

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.