Sau khi ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản tụ để khoảng cách giữa chúng giảm, khi đó:

A.

Điện tích trên hai bản tụ sẽ giảm.

B.

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng.

C.

Năng lượng điện trường trong tụ sẽ tăng.

D.

Năng lượng điện trường trong tụ sẽ giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năng lượng điện trường trong tụ sẽ giảm.

Ngắt tụ khỏi nguồn, Q không đổi.

d giảm nên C tăng, từ đó U = giảm và năng lượng điện trường bên trong tụ:

      W = sẻ giảm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.