Sau khi Nhật đảo chính Pháp, ở Nam Kì, Việt Minh hoạt động mạnh nhất ở đâu?

A.

Ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

B.

Ở Bến Tre.

C.

ở Mĩ Tho và Hậu Giang.

D.

Ở Mĩ Tho và Long An.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ở Mĩ Tho và Hậu Giang.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.