Sau khi thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc trong không khí, nếu thay không khí bằng môi trường chiết suất n > 1 thì

A.

khoảng cách vân không đổi.

B.

khoảng cách vân giảm.

C.

khoảng cách vân tăng.

D.

thiếu yếu tố để giải thích.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khoảng cách vân giảm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...