Sau thất bại ở Việt Nam năm 1975, các Tổng thống Mĩ

A.

đẩy mạnh thực hiện “Chiến lược toàn cầu”.

B.

tiếp tục thực hiện “Chiến lược toàn cầu” nhưng thu hẹp ở châu Á.

C.

tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”.

D.

từ bỏ “Chiến lược toàn cầu”.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp : Sgk 12 trang 45 Cách giải: Sau thất bại ở chiến tranh Việt Nam, Mĩ phải kí Hiệp định Pari (1973) và rút quân về nước, các chính quyền Mĩ vẫn tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”.  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.