Sau thời kì đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, đất nước ta bước vào thời kì nào?

A.

Xây dựng phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

B.

Đấu tranh chống các thế lực thù địch

C.

Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

D.

Tiếp tục đấu tranh chống Pháp và Tưởng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.