Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?  

A.

Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

B.

Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính.

C.

Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen.

D.

Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tổ hợp các gen vốn có của bố mẹ bằng phương pháp lai hữu tính, lai tạo, chọn giống thông thường, chỉ tạo ra các cá thể thông thường không tạo ra sinh vật biến đổi gen.

Vậy đáp án là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...