Sinh vật biến đổi gen là gì?

A.

Là sinh vật mà hệ gen của nó được con người làm biến đổi để phù hợp với lợi ích của họ.

B.

Là sinh vật có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng bị thay đổi.

C.

Là sinh vật bị xảy ra đột biến gen trong quá trình giảm phân tạo giao tử.

D.

Là sinh vật chịu tác động bởi các nhân tố lí hóa với liều lượng và cường độ cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Là sinh vật mà hệ gen của nó được con người làm biến đổi để phù hợp với lợi ích của họ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...