Sinh vật nào được coi là mắt xích chung trong sơ đồ dưới đây?

A.

Sâu đo.

B.

Châu chấu.

C.

Chim ăn thịt.

D.

Chim ăn sâu bọ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chim ăn sâu bọ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...