Sinh vật nhân sơ sự điều hoà ở các operôn chủ yếu diễn ra trong giai đoạn:  

A.

dịch mã

B.

phiên mã

C.

sau dịch mã

D.

trước phiên mã

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở sinh vật nhân sơ, sự điều hòa ở các Operon chủ yếu là diễn ra ở giai đoạn: phiên mã.

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.