Số 5FB hệ cơ số 16 được biểu diễn ở hệ cơ số 2 là ?

A.

11011111101

B.

11110101110

C.

10111111011

D.

11101011101

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...