Số "ba nghìn tám trăm linh lăm" được viết là:

A.

3805

B.

3850

C.

3085

D.

3508

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số "ba nghìn tám trăm linh lăm" được viết là: 3805.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.