Số các giá trị của img1 để phương trình img2 có đúng img3 nghiệm là:

A.

img1 

B.

Vô số;

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xét hàm số img1. Ta có: Tập xác định img2 là tập hợp đối xứng và img3 nên hàm số img4 là hàm số chẵn có đồ thị đối xứng qua trục tung. Suy ra: img5 là nghiệm phương trình thì img6 cũng là nghiệm. Để phương trình có một nghiệm thì nghiệm đó phải bằng img7 img8img9. Vậy không có img10 thoả mãn.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.