Số các giá trị nguyên của tham số img1 để phương trình img2có hai nghiệm phân biệt là         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

Vô số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Điều kiện img1  img2. Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì phương trình img3 có hai nghiệm thực phân biệt lớn hơn img4, tức là img5  Vì img6 nên img7.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.