Số các giá trị img1 nguyên để hàm sốimg2nghịch biến trên khoảng img3 là:  

A.

4.

B.

6.

C.

3.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định: img1 và img2. Hàm số nghịch biến trên khoảng img3 thì img4 img5 img6. Vậy có img7giá trị img8nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.