Số cách chia img1 phần quà cho img2 bạn sao cho ai cũng có ít nhất hai phần quà là:   

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  + Chia trước cho mỗi học sinh một phần quà thì số phần quà còn lại là img1 phần quà. + Chia img2 phần quà cho img3 học sinh sao cho học sinh nào cũng có ít nhất một phần quà: Đặt img4 phần quà theo một hàng ngang, giữa các phần quà sẽ có img5 khoảng trống, chọn img6 khoảng trống trong img7 khoảng trống đó để chia img8 phần quà còn lại thành img9 phần quà mà mỗi phần có ít nhất một phần quà, có img10. Vậy tất cả có img11 cách chia.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...