Số cách xếp bất kì 5 bạn nam và 6 bạn nữ  vào một chiếc bàn tròn là

A.

11!.

B.

10!.

C.

6!.

D.

5!.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì là bàn tròn nên chọn 1 bạn đầu tiên vào 1 vị trí bất kì của bàn tròn là như nhau. Khi đó số cách xếp là 1.10!=10! cách.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.