Số cạnh của hình bát diện đều là

A.

10

B.

12

C.

14

D.

16

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Vẽ hình

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...