Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do:

A.

Nhóm NH2 còn một cặp electron chưa liên kết.

B.

Nhóm NH2 có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của nguyên tử N.

C.

Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N.

D.

Phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.