Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người. img1 

Mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định, 2 gen này cách nhau 20cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Người số 1 và người số 3 có thể có kiểu gen giống nhau.

II. Xác định được chắc chắn kiểu gen của 6 người.

III. Xác suất sinh con bị cả 2 bệnh của cặp 6 - 7 là 0,04.

IV. Xác suất sinh con thứ ba không bị bệnh của cặp 3 - 4 là 0,3.

A.

2                                         

B.

3                                         

C.

1                                         

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh nên hai bệnh này do gen lặn trên NST X gây ra Quy ước gen: A- bình thường, a- bị mù màu; B- bình thường, bộ bị máu khó ở img1  Người số 3 sinh con trai bị máu khó đông nên phải có img2 ; nhận img3 của bố nên có kiểu gen img4  

Xét các phát biểu  I đúng, hai người này có thể có kiểu gen img5 II sai, biết được kiểu gen của 5 người III sai, để họ sinh con bị 2 bệnh thì kiểu gen của người (6) phải là img6 với xác suất 0,4 (0,4 là tỷ lệ giao tử img7 được tạo ra từ cơ thể (3) img8 có tần số HVG là 20%) Cặp vợ chồng:(6)-(7): img9 Xác suất cần tính img10  IV đúng, cặp vợ chồng 3-4: img11tỷ lệ con không bị bệnh là img12 

Vậy đáp án là A               

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...