Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số img1 là:

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  TXĐ: img1. img2. img3  img4  o        Vì img5img6 nên img7 o        Vì img8img9 nên img10    Vậy đường thẳng img11 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. img12. Vậy ĐTHS có img13 đường tiệm cận đứng.  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.