Số giá trị nguyên của m để phương trình img1 có nghiệm là:         

A.

10.

B.

11.

C.

12.

D.

13.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều kiện: img1. Khi đó phương trình tương đương với:                 img2 .

Xét hàm số img3 liên tục trên đoạn img4 Ta xét riêng như sau:         img5 Suy ra hàm số g1(x) đồng biến trên đoạn img6         img7 Với img8 Suy ra hàm số img9đồng biến trên đoạn img10 Từ đó suy ra img11 luôn đồng biến trên đoạn img12 Suy ra phương trình có nghiệm khi chỉ khi img13 .

Từ đó suy ra có 12 giá trị nguyên của m thỏa mãn.  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.