Số giá trị img1 nguyên và img2 để hàm số img3 đồng biến trên img4 là :

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  + Nếu img1 hàm số đã cho trở thành img2, hàm này đồng biến trên img3 nên img4 thỏa yêu cầu bài toán. + Nếu img5 hàm số đã cho trở thành img6, dễ thấy hàm số này không đồng biến trên img7 nên img8 không thỏa yêu cầu bài toán. + Nếu img9 Ta có img10. Hàm đã cho đồng biến trên img11 khi và chỉ khi img12 img13. Theo giả thiết img14 suy ra img15, mà img16 nguyên nên img17 nhận img18 giá trị img19. + Từ img20 và img21 suy ra img22 nhậnimg23 giá trị.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...