Số giao điểm của đồ thị hàm sốimg1và đường thẳng img2là:  

A.

0.

B.

1.

C.

2.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Số giao điểm của đồ thị hàm sốimg1và đường thẳng img2là: Pt hđgđ: img3  .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.