Số hạng không chứa img1 trong khai triển img2là:

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D . Số hạng tổng quát của khai triển là img1 img2. Số hạng không chứa img3 trong khai triển img4 ứng với img5 thỏa img6img7. Vậy số hạng không chứa img8img9img10.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...