Số liền sau số bé nhất có 7 chữ số khác nhau là:

A.

1 023 457

B.

1 023 455

C.

1 000 001

D.

1 234 568

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số bé nhất có 7 chữ số khác nhau là: 1023456. Số liền sau số bé nhất có 7 chữ số khác nhau là: 1023457.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...