Số liền trước số 9999 là:

A.

9998

B.

9900

C.

9990

D.

10 000

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số liền trước số 9999 là: 9998.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.