Số liệu thu được của Menđen về 4 kiểu hình hạt vàng, trơn : hạt vàng, nhăn : hạt xanh, trơn : hạt xanh, nhăn ở đời F2 trong thí nghiệm lai 2 tính lần lượt là:

A.

9 : 3 : 3 : 1.

B.

56,25% : 18,75% : 18,75% : 6,25%.

C.

315 : 101 : 108 : 32.

D.

270 : 90 : 90 : 30.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

315 : 101 : 108 : 32.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...