Số loại đối mã tARN tham gia quá trình dịch mã là

A.

61.

B.

62.

C.

63.

D.

64.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

61.

Số loại bộ ba đối mã = số bộ ba mã hóa axit amin = 64 - 3 = 61. (trừ đi 3 bộ ba kết không không mã hóa axit amin)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.