Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là:

A.

98 765

B.

99 999

C.

10 000

D.

98 756

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: 98 765.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.