Số nào sau đây chính xác khi thể hiện cơ cấu dân số hoạt động theo khu vực kinh tế của cả thế giới ?

A.

KV I : 30 %                      KV II : 40%                     KV III : 30% 

B.

KV I : 40 %                      KV II : 30 %                    KV III : 30 %

C.

KV I : 50 %                       KV II : 30 %                    KV III : 20%

D.

KV I : 10 %                       KV II : 30 %                    KV III : 60 % 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

KV I : 40 %                      KV II : 30 %                    KV III : 30 %

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...