Số nghiệm của phương trình img1:        

A.

0

B.

1

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  ĐK: img1  Ta có: img2  img3. Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm.  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.