Số nghiệm của phương trình img1 trong khoảng img2 là:

A.

2

B.

4

C.

3

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Điều kiện img1img2img3img4. Ta có: img5 img6  img7  img8img9  img10img11. Thử lại điều kiện, phương trình đã cho có nghiệm là: img12. Trên img13 phương trình đã cho có các nghiệm là: img14.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...