Số nghiệm nguyên của phương trình: img1.  

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1  img2img3  Ta có img4, img5 là số nguyên nên img6 là ước của img7. Suy ra img8, img9 hoặc img10. Với img11 img12,img13(thỏa mãn) Với img14 (loại) Với img15 (thỏa mãn) Vậy phương trình có tất cả 2 nghiệm nguyên.    

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.