Số nghiệm thực của phương trình img1.

A.

2.

B.

1.

C.

3.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điều kiện img1 nên img2 img3  Nhận xét: Vế trái là hàm nghịch biến, Vế phải là hàm đồng biến nên nếu phương trình có nghiệm sẽ là nghiệm duy nhất.  

 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...