Số nguyên dương n thỏa mãn: An3+An-14+An+25=14n3-8n là

A.

4.

B.

5.

C.

6.

D.

7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thay từng đáp án vào phương trình thấy n=4 thỏa mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...