Số nguyên tố thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn là: 

A.

2. 

B.

32. 

C.

18. 

D.

8. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Nắm được cấu tạo chung của bảng tuần hoàn Hướng dẫn giải: Chu kì 3 là chu kì nhỏ nên có 8 nguyên tố.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.