Số phát biểu đúng là:

a)       Chì có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ.

b)       Thiếc có thể phủ lên bề mặt của sắt để chống rỉ.

c)       Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.

d)       Quặng apatit có công thức là: Ca3(PO4)2

e)       Các hợp chất NaOH, Na3PO4 có tác dụng làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời.

f)       Trong công nghiệp, người ta thu được H2SO4 bằng cách dùng nước hấp thụ SO3     

A.

A: 3

B.

B: 4

C.

C: 5

D.

D: 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các câu đúng là a.b.e.f  

a)       Chì có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ. ( đúng, Vd: như áo của bác sĩ chụp X-quang thường nặng hơn bình thường, vì trong đó có một lượng chì)

b)       Thiếc có thể phủ lên bề mặt của sắt để chống rỉ. ( đúng)

c)       Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.( sai, độ dẫn điện giảm dần: Ag, Cu, Au, Al, Fe.)

d)       Quặng apatit có công thức là: Ca3(PO4)2 ( quặng apatit: 3Ca3(PO4)2.CaF2, quặng của đáp án là quặng photphorit)

e)       Các hợp chất NaOH, Na3PO4 có tác dụng làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời. ( đúng)

f)       Trong công nghiệp, người ta thu được H2SO4 bằng cách dùng nước hấp thụ SO3 ( đúng)

Vậy đáp án đúng là: B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.