Số phức z = (1 + i)có dạng lượng giác là:

A.

cos + isin

B.

cos + isin

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...