Số “sáu nghìn hai trăm tám mươi mốt” được viết là:

A.

6281

B.

6280

C.

6218

D.

6284

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số “sáu nghìn hai trăm tám mươi mốt” được viết là: 6281.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...