Số thành phố của Liên Xô bị tàn phá trong Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A.

3200 thành phố

B.

2700 thành phố

C.

7000 thành phố

D.

1710 thành phố

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số thành phố của Liên Xô bị tàn phá trong Chiến tranh thế giới thứ hai là 1710 thành phố.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.