Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số img1 là ?

A.

1.

B.

0.

C.

3.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Tập xác định img1. Ta có img2  img3  img4 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.