So với dòng điện, hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch chỉ gồm tụ điện, sẽ dao động điều hoà và:

A.

Sớm pha hơn một góc .

B.

Trễ pha hơn một góc .

C.

Sớm pha hơn một góc –.

D.

Trễ pha hơn một góc –.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trễ pha hơn một góc .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.