Số điểm cực trị của hàm số img1, img2 là  

A.

2

B.

4

C.

5

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Xét hàm số img1 với img2. Ta có img3. img4. img5. img6. BBT img7  Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số có hai điểm cực trị và đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt khác img8. Suy ra hàm số img9, với img10 có img11 điểm cực trị.  

 

Đáp án đúng là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.