Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số img1 là:  

A.

1.

B.

3.

C.

4.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tìm tương tự các câu trên ta được tiệm cận đứng là img1 và tiệm cận ngang là img2 img3 Số đường tiệm cận là 2.  

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.